top of page

Kunst & erfgoed educatie

POORTLES

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_d9fe.jpg

Hattemse basisschool leerlingen uit groep 7 en 8 die meer uitdaging buiten de reguliere schoollessen aan kunnen, krijgen in de Dijkpoort kunstbeschouwing. Elke les wordt er een andere kunstenaar behandeld, en werken we aan de lange tafels met de materialen en technieken van deze kunstenaar. De reeks wordt afgesloten met een bezoek aan museum de Fundatie in Zwolle.

KUNSTEDUCATIE

Als vakdocent Beeldend geef ik diverse lessen op basisscholen. Daarnaast ontwikkel ik beeldende lessen bij verschillende thema’s, in overleg met de leerkrachten. Voor basisschool teams geeft ik trainingen in het kader van Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK), met als doel om leerkrachten tools te geven om op een procesgerichte manier les te geven, en deze lessen te borgen in het curriculum. 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_cf67.jpg

ERFGOEDEDUCATIE

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_c502.jpg

Met de Dijkpoort ben ik erfgoed aanbieder en krijgen kleuters - uit Hattem en wijde omstreken - les in de poort, waarbij ze in de poort een tekening maken van zichzelf. Deze tekeningen bewaar ik 8 jaar lang, en als ze in groep 8 terugkomen, diepen we de tekeningen op en maken we hiermee een eindwerk in de leerlijn Erfgoed. Met de andere erfgoed aanbieders van de Noord Oost Veluwe ontwikkelen we op deze manier lesmateriaal, zodat er goede erfgoed educatie beschikbaar is voor de basisscholen.  Al deze bezoeklessen zijn terug te vinden op de website van de leerlijn Erfgoed van Erfgoed Gelderland: www.reizenindetijd.nl

 

Samen met Erfgoed Gelderland ontwikkelden we de training: 'Erfgoed, een plek in de school', over het borgen van erfgoed door werken met een leerlijn erfgoed. Deze training geef ik op scholen in de regio.

bottom of page